Op de verdelingsafdeling worden nieuwe aardbeirassen ontwikkeld door het traditioneel kruisen van interessante aardbeirassen en selecties uit ons eigen programma, dat bekende rassen als Sonata en Elsanta heeft of smaakrassen zoals Lambada heeft voortgebracht. De nakomelingen van deze kruisingen worden geëvalueerd op de aanwezigheid van positieve eigenschappen zoals smaak, productie, bewaarbaarheid en ziekteresistentie. Het programma is erop gericht om rassen te maken die voor zowel de consument als de teler en handel een positieve ervaring oplevert. Het verkrijgen van een nieuw ras is een behoorlijke investering in zowel kosten als tijd. De evaluatie periode duurt vaak 8 jaar of meer, waarbij op steeds grotere schaal getest wordt. Uiteindelijk komen we zo van tienduizenden verschillende nakomelingen uit op één of twee selecties die geschikt zijn voor introductie als een nieuw ras.

Fresh Forward Breeding heeft een team van ongeveer 10 man vast personeel en werkt aan drie verschillende veredelings programma’s waar nieuwe rassen voor gemaakt worden :

1.Eenmaaldragende rassen (junidragers) voor Noord-West Europa.

2.Doordragende rassen.

3.Eenmaaldragende rassen voor Zuid-Europa.

Een overzicht van onze rassen met aanvullende informatie is hier te vinden.Breeding Acell samenwerking.


Breeding Accel is een veredelingsplatform, bestaande uit 6 veredelingsbedrijven

Deze samenwerking is opgezet door: KP Holland, Interplant Roses, Schoneveld Breeding, Sion Young Plants, Fresh Forward en Royal Van Zanten. Tezamen vormen deze bedrijven Breeding Accel, een innovatief kennisplatform waarin de individuele bedrijven hun kennis en research-capaciteit verenigen. Met als doel de time-to-market van uitgangsmateriaal te verkorten en gezamenlijk te investeren in de nieuwste veredelingstechnieken en kennis uit te wisselen. Door de samenwerking van onze bedrijven bundelen wij onze krachten en faciliteren wij de uitwisseling van kennis. Uiteraard profiteert ook onze klant - de kweker - van de samenwerking: kwalitatief beter uitgangsmateriaal en een snellere doorlooptijd van de veredelingscyclus. We streven ernaar de time-to-market binnen een aantal jaar te verkorten. Door de nieuwste technieken wordt het daarnaast beter mogelijk om onderscheidende eigenschappen in producten te realiseren.

Gezamenlijke moleculaire afdeling

In 2021 is door Breeding Accel een moleculair laboratorium opgezet waar de partners gebruik maken de faciliteiten, gezamenlijk onderzoek doen en kennis ontwikkelen. Dit laboratorium is gevestigd inbedrijfsverzamelgebouw PlantXperience in Wilp.

Financiering/in samenwerking met:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van onze rassen?
Neem gerust
contact met ons op
Stuur Fresh Forward een bericht!