Nieuwe cultivars worden pas in het verkeer gebracht nadat er een uitgebreid proefprogramma is uitgevoerd. Tijdens deze proefperiode verzamelen we informatie over de productiecapaciteiten van een potentieel ras, zijn geschiktheid voor verschillende teeltsystemen en klimaatomstandigheden, resistentie tegen plagen en ziekten, en de vruchtkwaliteit. Met kennis over deze aspecten kunnen we een duidelijk beeld krijgen van het potentieel, maar ook de grenzen van een potentieel ras, waardoor we een geschikte strategie kunnen ontwikkelen om een nieuwe cultivar op de markt te brengen. Fresh Forward kan een introductiestrategie baseren op ketenconcepten voor specifieke nichemarkten, maar ook op een brede introductie voor meerdere marktsegmenten. Fresh Forward werkt meestal samen met andere partijen in de keten.

Geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van onze rassen?
Neem gerust
contact met ons op
Stuur Fresh Forward een bericht!