Disclaimer

Fresh Forward wil met deze website haar klanten en andere geïnteresseerden informeren over haar activiteiten. Daarom is deze website uitsluitend informatief. Wij proberen de informatie op deze website up-to-date te houden. Ondanks onze grote zorgvuldigheid bij het beheer van deze website, is het mogelijk dat sommige informatie die wordt verstrekt en/of gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Druk-, spellings- of andere soortgelijke fouten in materiaal, van welke aard dan ook, gepubliceerd door Fresh Forward, kunnen nooit tegen Fresh Forward worden gebruikt en kunnen in geen geval enige verplichting scheppen.

Fresh Forward behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te herzien en opnieuw uit te geven.

De totale inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd.Zowel de handelsmerken en logo's als de op deze website vermelde rassen zijn geregistreerd en beschermd.

Rasbescherming: rassencomponenten van beschermde rassen mogen alleen in de handel worden gebracht onder de geregistreerde rasnaam. Elke commerciële reproductie van beschermde rassen zonder toestemming van de houder (Fresh Forward) van het industriële eigendomsrecht is verboden.

Merkbescherming: beschermde handelsmerken mogen alleen worden gebruikt in de vorm die voortvloeit uit de bij de planten en/of vruchten
geleverde labels en alleen in verband met de geleverde planten en/of vruchten.

Handelsmerken die op onze website worden vermeld, zijn niet specifiek als zodanig gelabeld. Ze moeten echter als zodanig worden gezien en behandeld.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fresh Forward is het de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te kopiëren, over te dragen, te verspreiden of tegen betaling beschikbaar te stellen aan derden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. gegevensbescherming, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor alles wat u via deze website verstuurt.

U zal Fresh Forward, haar werknemers, vertegenwoordigers, vertegenwoordigers, agenten, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van wettelijke en andere maatregelen, veroordelingen, schade, kosten van welke aard dan ook, enz. die door derden zijn genomen als gevolg van of verband houden met uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of rechten van derden.

Websites van derden - websites van derden

Behoudens deze disclaimer is Fresh Forward niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan de website gekoppelde bestanden van derden. Als u van mening bent dat de inhoud van een dergelijke website juridisch twijfelachtig is, laat het ons dan weten zodat wij de link van onze website kunnen verwijderen.

Persoonlijke gegevens
Als u contact met ons opneemt, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens elektronisch kunnen opslaan. Uiteraard garanderen wij de privacy van deze gegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen of argumenten zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Den Haag bevoegd.

In geval van geschillen zal een gedrukte versie van deze gebruiksvoorwaarden in juridische of administratieve procedures worden aanvaard.

Geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van onze rassen?
Neem gerust
contact met ons op
Stuur Fresh Forward een bericht!