Zrzeczenie się odpowiedzialności


Fresh Forward pragnie poinformować swoich klientów i inne zainteresowane strony o swojej działalności za pomocą tej strony internetowej. Dlatego też, strona ta ma charakter wyłącznie informacyjny. Staramy się, aby informacje zawarte na tej stronie były aktualne. Pomimo naszej wielkiej staranności w administrowaniu tą stroną, niektóre z podanych i/lub opublikowanych informacji mogą być niekompletne lub nieprawidłowe. Błędy drukarskie, ortograficzne lub inne podobne błędy w materiałach, o jakimkolwiek charakterze, opublikowanych przez Fresh Forward, nie mogą być wykorzystane przeciwko Fresh Forward i w żadnym wypadku nie mogą tworzyć żadnych zobowiązań.

Fresh Forward zastrzega sobie prawo do zmiany i ponownego wydania zawartości tej strony internetowej bez uprzedzenia w dowolnym momencie.

Cała zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Zarówno znaki towarowe i logo, jak i odmiany wymienione na tej stronie są zarejestrowane i chronione.

Ochrona odmian: komponenty odmianowe odmian chronionych mogą być sprzedawane tylko z użyciem zarejestrowanej nazwy odmiany. Jakiekolwiek komercyjne powielanie chronionych odmian bez zgody posiadacza (Fresh Forward) prawa własności przemysłowej jest zabronione.

Ochrona marki: chronione znaki towarowe mogą być używane wyłącznie w formie wynikającej z etykiet dostarczonych wraz z roślinami i/lub owocami i wyłącznie w związku z dostarczonymi roślinami i/lub owocami.

Znaki towarowe wymienione na naszej stronie internetowej nie są wyraźnie oznaczone jako takie. Powinny być jednak postrzegane jako takie i odpowiednio traktowane.

Zawartość tej strony internetowej jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych. Bez uprzedniej pisemnej zgody Fresh Forward, użytkownik strony nie może kopiować, przekazywać lub rozpowszechniać zawartości strony ani udostępniać jej odpłatnie osobom trzecim. Nieuprawnione lub niewłaściwe wykorzystanie strony internetowej lub jej zawartości może stanowić naruszenie praw intelektualnych, przepisów dotyczących ochrony danych, publikacji i/lub komunikacji w najszerszym zakresie. Jesteście Państwo odpowiedzialni za wszystko, co wysyłacie za pośrednictwem tej strony.

Będą Państwo chronić i zabezpieczać Fresh Forward, jej pracowników, przedstawicieli, agentów, posiadaczy licencji, partnerów biznesowych i autora tego zrzeczenia się odpowiedzialności przed prawnymi i innymi środkami, wyrokami, szkodami, kosztami o jakimkolwiek charakterze, itp., które są podejmowane przez osoby trzecie w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej, naruszeniem przez Państwa jakichkolwiek przepisów prawnych lub praw osób trzecich.

Strony internetowe osób trzecich

Zgodnie z niniejszym zastrzeżeniem, Fresh Forward nie ponosi odpowiedzialności za zawartość plików stron trzecich, do których odnośniki znajdują się na stronie. Jeśli uważają Państwo, że zawartość którejkolwiek z takich stron budzi wątpliwości prawne, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli usunąć taki link z naszej strony.

Dane osobowe
Jeśli kontaktujesz się z nami, wyrażasz zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w formie elektronicznej. Oczywiście gwarantujemy prywatność tych danych.

Obowiązujące prawo i właściwy sąd

Strona internetowa podlega prawu holenderskiemu. W przypadku sporów lub kłótni właściwe są wyłącznie sądy okręgu haskiego.

W przypadku sporów, w procedurach prawnych lub administracyjnych akceptowana jest drukowana wersja niniejszych warunków użytkowania.

Interesują Cię nasze odmiany?
Zapraszamy
do kontaktu z nami
Wyślij wiadomość do Fresh Forward!