Opracowywanie nowych odmian to dla Fresh Forward tylko połowa sukcesu. Po wprowadzeniu na rynek, wszystkie odmiany wymagają spójnego systemu produkcji roślinnej opartego na wytycznych certyfikacji, aby zapewnić integralność odmiany. Co więcej, aby zapewnić ciągłość naszego programu hodowlanego, a także zabezpieczyć interesy naszych licencjobiorców płacących opłaty licencyjne, niezbędne jest przyznanie praw hodowcom roślin do naszych odmian. Nasze odmiany będą wypuszczane na podstawie licencji w taki sposób, aby jakość i ilość materiału roślinnego mogła być sprawdzana i kontrolowana w ramach łańcucha produkcyjnego. Fresh Forward zarządza również licencjami na odmiany pochodzące od innych hodowców; nie tylko na truskawki, ale również na jabłonie, grusze i śliwy.

Interesują Cię nasze odmiany?
Zapraszamy
do kontaktu z nami
Wyślij wiadomość do Fresh Forward!