Fresh Forward jest jednym z najlepszych hodowców odmian w Europie Północnej, specjalizującym się w odmianach jabłoni i truskawek.

Współpracujemy z Wageningen University & Research, jak również z Fragaria Holland i TreeQuattro, partnerami wiodących hodowców odmian roślin i plantatorów drzew. Dzięki temu Fresh Forward ma dostęp zarówno do podstawowej, jak i praktycznej wiedzy na temat drzew i dystrybucji roślin, co przynosi korzyści producentowi, hodowcy, hurtownikowi, detaliście i konsumentowi. Efektem jest szeroka gama wysokiej jakości odmian truskawek i jabłoni dostosowanych do konkretnych potrzeb - w tym odmian truskawek Sonata, Rumba i Calinda oraz odmian jabłoni Wellant®, SQ159 Magic Star® i Natyra®.
Ponadto Fresh Forward zarządza licencjami na inne odmian roślin owocowych.


Przeczytaj więcej o zespole Fresh Forward poniżej.

Czym się zajmujemy

Dyrekcja

Teunis Sikma
Teunis Sikma
Dyrektor Zarządzający

Teunis stoi na czele dedykowanego zespołu Fresh Forward. Pracuje w ścisłej współpracy z udziałowcami. Spędził całe życie w sektorze owocowym i doskonale czuje się w kontaktach z rolnikami i naukowcami, detalistami i klientami.

Bert Meulenbroek
Bert Meulenbroek
Kierownik hodowli

Bert jest odpowiedzialny za rozwój odmian wymaganych przez światowe rynki. Jego zespół hodowlany ma za zadanie prowadzenie badań podstawowych i stosowanych, samodzielnie lub we współpracy z partnerami akademickimi.

Marketing / Licencje

Stephan Geerlings
Stephan Geerlings
Marketing Manager

Stephan jest odpowiedzialny za wprowadzanie na rynek światowy odmian jabłoni z programu hodowli jabłoni Uniwersytetu Wageningen (WUR).

Peter-Jan van Ingen
Peter-Jan van Ingen
Marketing Apple

Peter-Jan jest odpowiedzialny za marketing jabłoni w Chinach oraz pomoc w marketingu w innych krajach na całym świecie w ramach dawnego programu hodowli jabłoni Uniwersytetu Wageningen i Badań Naukowych. Jest także łącznikiem pomiędzy marketingiem a produkcją drzew.

Jan Wouter van Eck
Jan Wouter van Eck
Licencje Manager ds. IP

Jan Wouter zajmuje się prawami własności intelektualnej, licencjami i umowami oraz jest łącznikiem pomiędzy działem handlowym i administracyjnym.

Joanna Pabiniak
Joanna Pabiniak
IP and Legal Manager

Joanna jest odpowiedzialna za sporządzanie i finalizowanie wszystkich naszych kontraktów i umów licencyjnych dotyczących zarówno odmian jabłoni jak i truskawek. Ponadto zajmuje się wieloma zadaniami związanymi z prawami własności intelektualnej dla wszystkich krajów świata.

Ingrid van der Bogt
Ingrid van der Bogt
Licencji & marketing

Ingrid jest stałą osobą kontaktową dla naszych licencjobiorców. Czuwa nad walidacją i archiwizacją umów oraz przetwarza oświadczenia o rozmnażaniu dostarczane przez licencjobiorców. Zajmuje się również działaniami marketingowymi.

Carina van der Lippe
Carina van der Lippe
HR & organization

Carina wspomaga kierownictwo w różnych zadaniach organizacyjnych. Wykonuje zadania związane z HR i wspiera w realizacji komunikacji marketingowej. Dba o terminy spotkań, sporządza protokoły z zebrań i zarządza pocztą.

Lucie Bartels
Lucie Bartels
Administrator finansowy

Lucie jest odpowiedzialna za obsługę administracji finansowej. Jest najbardziej regularnym kontaktem dla naszych dłużników i wierzycieli.

Hodowla

Nick Howard
Nick Howard
Hodowca molekularny

Nick jest hodowcą molekularnym w programie hodowli jabłoni. W tej roli zajmuje się projektowaniem krzyżowan, strategii selekcji i projektów badawczych.

Evert Walraven
Evert Walraven
Hodowca

Evert organizuje praktyczną hodowlę i kieruje ludźmi w sadzie i szkółce, ocenia rośliny i selekcje. Szuka nowych odmian z odpornością na choroby.

Thijs van Dijk
Thijs van Dijk
Hodowca molekularny

Thijs jest hodowcą molekularnym w zespole hodowlanym i koncentruje się na projektowaniu i realizacji programów przedhodowlanych.

Rob d'Hont
Rob d'Hont
Hodowca

Rob organizuje i planuje działalność szkółkarską i hodowlaną oraz bierze udział w podstawowych i stosowanych projektach badawczych.

Johan Willemsen
Johan Willemsen
Bioinformatyk

Johan jest bioinformatykiem i wspiera zespół hodowlany poprzez analizę danych. Dodatkowo jest odpowiedzialny za projektowanie i analizę markerów molekularnych.

Tim Koorevaar
Tim Koorevaar
Młodszy hodowca molekularny

Tim jest częścią zespołu zajmującego się hodowlą molekularną i koncentruje się na rozwoju markerów poprzez realizację projektów badawczych i projektowanie markerów.

Marina Goméz-Caro
Marina Goméz-Caro
Asystent hodowli

Marina organizuje i planuje działania związane ze szkółką i hodowlą oraz bierze udział w projektach badań stosowanych. Wspiera zespół marketingowy, przekazując praktyczną wiedzę na temat nowego materiału niskoschłodzonego. Koordynuje również wprowadzanie nowych linii do procesu certyfikacji.

Rian Peters
Rian Peters
fitopatolog

Jako fitopatolog, Rian organizuje testy chorobowe w truskawce i jabłku. Ponadto, Rian często można spotkać w laboratorium przy badaniach molekularnych, takich jak badanie markerów w naszych sadzonkach.

Ruud Venner
Ruud Venner
Product developer

Ruud śledzi selekcje truskawek Fresh Forward o wysokiej temperaturze w wewnętrznych i zewnętrznych testach. Skupia się również na projektowaniu koncepcji wzrostu dla poszczególnych odmian.

Saskia van Vulpen
Saskia van Vulpen
Breeding assitent

Saskia asystuje przy czynnościach hodowlanych i procesach wzrostu. Wspiera również hodowców przy wykonywaniu pomiarów.

Breedng Assistent

Imke pomaga hodowcom w wyborze i ocenie nowych odmian. Pomaga również w testowaniu zaawansowanych selekcji i pomaga pracownikom ogrodu w pracy.

Kees van Miltenburg
Kees van Miltenburg
Farm Manager

Kees jest odpowiedzialny za wszystkie procesy hodowlane i obiekty. Dodatkowo, on i jego zespół wspierają zespół hodowlany.

Stanley van Kuilenburg
Stanley van Kuilenburg
Kierownik ds. upraw

Stanley jest odpowiedzialny za kierowanie pracownikami we wszystkich działaniach związanych z uprawą. W ten sposób jest łącznikiem między zarządzaniem a produkcją.

Jack de Raadt
Jack de Raadt
Starszy pracownik polowy

Jack wykonuje wszystkie czynności związane zarówno z hodowlą jak i kontrolowanym wzrostem. Zajmuje się również konserwacją naszego sprzętu i urządzeń.

Janneke Goets
Janneke Goets
Pracownik polowy

Janneke wspiera program hodowli jabłek w pracach hodowlanych i pielęgnacji sadu.

Bob Sanders
Bob Sanders
Asystent ds. biologicznej ochrony roślin

Bob jest głównie zaangażowany w wiele procesów w szkółce, gdzie jest głównym pomocnikiem i zajmuje się ochroną upraw. Dodatkowo, pomaga w utrzymaniu naszego sprzętu i urządzeń.

Antonino Vázquez
Antonino Vázquez
Kierownik Fresh Forward Hiszpania

Antonino mieszka w Hiszpanii (Andaluzja) i jest kierownikiem Fresh Forward España. Jest również doradcą technicznym w zakresie odmian niskoschłodzonych Fresh Forward.

Gema Díaz Garrido
Gema Díaz Garrido
Breeding assistent Spain
Carmen Lopez Sanchez
Carmen Lopez Sanchez
Breeding assistent Spain
Interesują Cię nasze odmiany?
Zapraszamy
do kontaktu z nami
Wyślij wiadomość do Fresh Forward!