Oświadczenie o ochronie prywatności Fresh Forward Marketing BV & Fresh Forward Breeding BV


25 maja 2018 r.

Fresh Forward Marketing BV & Fresh Forward Breeding BV, zwana dalej "Fresh Forward", prowadzi działalność w zakresie hodowli i rozwoju nowych odmian owoców, ze szczególnym uwzględnieniem truskawek i jabłek. Dla tych nowych odmian owoców zawierane są umowy licencyjne z propagatorami roślin i sadownikami, na mocy których ci propagatorzy roślin i sadownicy otrzymują prawo do prób, uprawy i/lub sprzedaży materiału rozmnożeniowego i owoców tych odmian. Oznacza to, że jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych. Te dane osobowe traktujemy w sposób możliwie najbardziej poufny. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, do czego wykorzystujemy te dane oraz jakie są Państwa prawa w odniesieniu do tych danych osobowych.

Gromadzone przez nas dane osobowe

Wymagamy i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonywania naszej działalności. W zależności od celu wyżej wymienionych działań, dotyczy to następujących danych osobowych:

Inicjały, imię i nazwisko
W celu zawierania umów oraz wykonywania czynności związanych z tymi umowami. Na przykład, wykorzystujemy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, aby skontaktować się z Tobą w sprawie udzielenia licencji, zawarcia umów testowych, itp.
Aby wysyłać Ci biuletyny, jeśli je subskrybowałeś.
-Adres

-Adres e-mail

-Numer telefonu

Do czego wykorzystujemy dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Przechowywanie danych.

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów przetwarzania danych. Oznacza to, że przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wykonania żądanych czynności i przestrzegania umów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której prawo wymaga od nas przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres.

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Podejmujemy również odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nadużyciom i nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych. W ten sposób zapewniamy, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do danych osobowych, że dostęp do danych jest chroniony i że nasze środki bezpieczeństwa są regularnie monitorowane.

Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Nie ujawniamy danych osobowych innym podmiotom (osobom trzecim), chyba że jest to konieczne do wykonania umowy i/lub naszych działań lub jest to wymagane przez prawo.

Możemy być również zobowiązani do ujawnienia danych osobowych, na przykład na podstawie nakazu sądowego lub w przypadku zgłoszenia przestępstwa.

Twoje prawa

Mają Państwo prawo do dostępu, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fresh Forward, a także mają Państwo prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz złożyć do nas wniosek o przesłanie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat w pliku komputerowym, do Ciebie lub innej organizacji wskazanej przez Ciebie. Mogą Państwo złożyć wniosek o dostęp, korektę, usunięcie, przeniesienie danych osobowych lub złożyć wniosek o wycofanie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Holenderski Urząd Ochrony Danych

Oczywiście chętnie pomożemy Ci, jeśli masz skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli nie jesteśmy w stanie wspólnie osiągnąć zadowalającego rozwiązania, na podstawie przepisów dotyczących prywatności, masz również prawo do złożenia skargi do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych. Prosimy o kontakt z Holenderskim Urzędem Ochrony Danych.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może zostać zmienione lub zmodyfikowane przez Fresh Forward. Zmienione oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje od daty opublikowania na stronie internetowej Fresh Forward.
Interesują Cię nasze odmiany?
Zapraszamy
do kontaktu z nami
Wyślij wiadomość do Fresh Forward!