Salsa

Salsa is een late éénmaaldrager die circa 1 week na Sonata in productie komt. Sterke eigenschappen zijn de goede smaak in combinatie met de late productie, de zeer goede opbrengst en de zeer grote, oranjerode vruchten. Salsa is verder weinig gevoelig voor meeldauw en verwelkingsziekte. Daardoor is het ras ook goed bruikbaar op percelen die voor de veel andere rassen niet geschikt zijn. Salsa is wordt met succes geteeld in vollegrondsteelten in Midden- en Noord-Europeaan waarbij het zwaartepunt ligt op bedrijven met een directe afzet.

De rasbeschrijving van in PDF vindt u hier.

Bloei en plukperiode

Salsa maakt een robuust gewas dat vrij laat bloeit. Doordat Salsa bovendien onder het loof bloeit, is er minder kans op schade door late nachtvorsten. De kwaliteit van de bloemen is zeer goed. De bloemen zijn net als de vruchten erg grof en produceren meer dan genoeg stuifmeel. De pluk van Salsa komt ongeveer 1 week na die van Sonata.

Vruchtkwaliteit

Salsa produceert zeer grote, conische, oranje rode vruchten met een vaak iets opstaande kelk. De aardbeien glanzen mooi, hebben iets ingezonken zaden en vaak een witte kraag. Als gevolg van een onstuimige groei kunnen de eerste vruchten uitgroeien tot zeer grote, licht gegroefde vruchten. Hierdoor vallen de vruchten altijd op en zijn ze zeer herkenbaar. Het gemiddelde vruchtgewicht ligt meestal tussen de 25 en 30 gram. De aardbeien zijn sappig en hebben in vergelijking met andere late rassen een uitstekende smaak. De vruchten zijn makkelijk te plukken. Dit moet echter wel voorzichtig gebeuren om drukplekken te voorkomen.

Productiviteit

Salsa is zeer productief en geeft een opbrengst die duidelijk boven die van Sonata uitstijgt en vergelijkbaar is met die van Florence. Door de grote vruchtmaat, het overzichtelijke gewas en het makkelijk afbreken van de vruchten is de plukprestatie in het algemeen goed. Het sorteren van de aardbeien gaat ook erg vlot.

Ziektegevoeligheid

Salsa maakt zeer robuuste planten, die in tegenstelling tot de planten van veel andere rassen nauwelijks gevoelig zijn voor verwelkingsziekte (Verticillium dahliae). Salsa planten hebben ook weinig last van meeldauw (Sphaerotheca macularis) en stengelbasisrot (Phytophthora cactorum). Wel is Salsa gevoelig voor vruchtrot (Botrytis cinerea). Preventieve bespuitingen tegen vruchtrot tijdens de bloei zijn dan ook erg belangrijk, mede omdat Salsa een vrij dicht gewas kan ontwikkelen.

Teeltervaringen

In de normale teelt en in de teelt met frigoplanten ontwikkelt Salsa een zwaar tot zeer zwaar gewas. Een plantafstand van 40 tot 45 cm is dan in veel gevallen aanbevolen. De trossen komen na een trage start goed uit de plant en zijn goed zichtbaar. De planten maken ook vrij makkelijk uitlopers en dit vraagt in de teelt ook de nodige aandacht. Overigens is Salsa een ras dat vrij goed met de standaard bemesting geteeld kan worden. Er moet echter wel voorzichtig worden omgaan met de hoeveelheid stikstof en fosfor. Bij een te rijke bemesting ontwikkelt Salsa een te zwaar gewas. Dit kan resulteren in problemen met vruchtrot en bovendien ten koste kan gaan van de stevigheid van de aardbeien. Salsa is door afdekken met stro 7 tot 10 dagen te verlaten. Dit veroorzaakt wel enige reductie in productie en vruchtgrootte, maar deze reductie is bij Salsa minder sterk dan bij Florence.

Salsa doet het goed in wat koudere teeltgebieden en Noord- en Midden-Europa. Hier heeft men de ervaring dat het ras weinig gevoelig is voor ziekten en vorst in de winter. Vanwege de late bloei moet wel extra aandacht geschonken worden aan de bestrijding van de aardbeibloesemkever (Anthonomus rubi). Het ras past goed in meerjarige teelten, vooral omdat zowel de opbrengst als het vruchtgewicht ook in de latere jaren goed blijven. Salsa is ook een goede optie voor de teelt op oudere gronden, waarop al vele jaren aardbeien worden geteeld en grondontsmetting niet mogelijk is. Vanwege de kwetsbaarheid van de aardbeien wordt Salsa voornamelijk geteeld op bedrijven die korte afzetlijnen voor de aardbeien hebben en op zelfplukbedrijven. De grote vruchten zijn daar vaak een blikvanger.

Salsa is kwekersrechtelijk beschermd en onder licentie in de handel.

Geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van onze rassen?
Neem gerust
contact met ons op
Stuur Fresh Forward een bericht!