Op donderdag 14 mei werd het nieuwe aardbeiras Verdi uit het noord Europese veredelingsprogramma van Fresh Forward gedoopt. Verdi is een midden-vroege junidrager die zich kenmerkt door een gezond gewas met conische en smaakvolle vruchten.

Gewas en Vruchten

Verdi heeft een open en opgaand gewas, waardoor de vruchten goed zichtbaar zijn en zo de plukprestatie wordt bevorderd. De eerste vruchten kunnen wat grof zijn, maar de erop vruchten zijn uniform en conisch, en behouden daarnaast hun vruchtmaat gedurende gehele oogst. Verdi is met name geschikt voor de korte handelskanalen en de huisverkoop.

Teelt en oogstperiode

Verdi is met name bestemd voor teelten in de volle grond waar het ras een kwalitatieve opvolger vormt voor de vroege tunnelteelten. De vruchten rijpen vrij rustig af waardoor het een lang oogstvenster kent. Zo beslaat Verdi de periode vanaf tunnelteelt tot aan de late vollegrondsteelten met smaakvolle vruchten van hoge kwaliteit. Daarnaast functioneert Verdi zelf ook in vervroegde teelten met dubbelafdekking of in tunnels en kan zo ook fungeren als verlenging van het tunnelseizoen.

Vitaal en toekomstbestendig ras

Met Verdi wordt geanticipeerd op de toekomst en het duurzamere telen. Het ras is in hoge mate resistent tegen stengelbasisrot (Phytophthora cactorum), verwelkingsziekte (Verticilium spp.) en meeldauw. Bovendien heeft Verdi een lage stikstofbehoefte en is ze goed te telen op oudere bodems. Zo combineert Verdi mooie en heerlijke vruchten met een gewas waar je als teler weinig omkijken naar hebt.

Gerelateerde inhoud

Geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van onze rassen?
Neem gerust
contact met ons op
Stuur Fresh Forward een bericht!