De afgelopen jaren zijn de veredelingsactiviteiten van Fresh Forward flink uitgebreid. Zowel de vollegronds- als substraatprogramma’s zijn opgeschaald met als gevolg dat Fresh Forward uit haar locatie in Eck en Wiel groeide. Reden voor de verhuizing naar Huissen, waar een kas op NEXTgarden afgelopen jaar volledig is aangepast en ingericht voor veredeling van aardbeien.


Video-credits: Gemeente Lingewaard

Dichter op praktijk
Het significant grotere areaal dat nu beschikbaar is gekomen, is in verschillende afdelingen verdeeld. Dit was nodig voor de opgeschaalde aantallen zaailingen, ziektetoetsen en kruisingsruimten, maar ook is er nu de mogelijkheid om verschillende teeltsystemen te hanteren. Dit betekent dat er nu gerichter rassen voor specifieke teeltsystemen kunnen worden veredeld. "Onze veredelings-programma’s voor vollegronds- en tunnelteelten zullen bij onze locatie in Stevensbeek blijven, maar het substraatprogramma maakt door de verhuizing een flinke groei door."

Daarnaast is er, door het grotere aantal compartimenten, nu ook ruimte om interessante selecties in verschillende demoteelten te planten waar ze op grotere schaal vergeleken kunnen worden met de gangbare rassen in deze teelten. "Eerder hadden we die mogelijkheid niet in eigen kassen", vertelt Koen. "Nu wel. Op deze manier kunnen wij in eigen kas meer ervaring opdoen met het praktijkgericht telen van onze selecties. Ook kunnen we in deze fase dan zelf nog sleutelen aan variabelen als bemestingsregimes, plantdata, type trayplant of belichting. Hierdoor kan een nieuw ras met een passende handleiding worden geïntroduceerd om het zo een betere start te geven."

Gerelateerde inhoud

Geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van onze rassen?
Neem gerust
contact met ons op
Stuur Fresh Forward een bericht!