Allegro

Allegro is een nieuw vroeg ras uit het eenmaaldragers programma voor Noordwest Europa. Allegro, wat in muzieksferen opgewekt, levendig betekent, doet zijn naam eer aan en is wat betreft productietempo en totaalopbrengst uitzonderlijk voor een vroeg ras. Ook op het gebied van vruchtkwaliteit staat Allegro zijn mannetje. De vruchten zijn zeer uniform, mooi helderrood en hebben een uitstekende smaak! Allegro wordt daarnaast gekenmerkt door gezonde, sterke planten, die weinig vatbaar zijn voor bodemziekten. Dit alles maakt dat Allegro een zonnige toekomst tegemoet kan zien voor met name de vroege tunnel- en vollegrondsteelten.


De rasbeschrijving van Allegro in PDF vindt u hier

Teelt

Allegro is een vroege eenmaaldrager, even vroeg als Clery, maar met een hogere opbrengst. De bloei begint iets later dan Clery, maar dit wordt goedgemaakt door een snelle ontwikkeling en afrijping van de vruchten. Het gewas is opgaand en strekt snel, waardoor een mooi en goed plantvolume ontstaat. Daarnaast staat het gewas heel uniform en oogt het zeer gezond. Vanwege de van nature grote groeikracht van Allegro volstaat een bemestingsschema met weinig stikstof. Het is wel belangrijk voor voldoende watergift te zorgen.

Doordat de bloemtrossen mooi onder het gewas blijven, heeft Allegro weinig last van nachtvorstschade en is het gewas ook makkelijk af te dekken. De lange bloemtrossen strekken snel en vertakken aan het uiteinde in compacte clusters van 6 tot 9 bloemen. De bloemen maken veel stuifmeel waardoor de zetting van de vruchten uitermate goed is, het aandeel misvormde vruchten blijft dan ook beperkt.

De opbrengst van Allegro is zeer hoog, de klasse 1 opbrengst ligt gemiddeld 20% hoger dan Clery in onze vollegrondsproeven. De vruchtmaat is gemiddeld groter en stabieler dan Clery, wat vooral tot uiting komt in de tweede helft van de oogstperiode.

De planten zijn vitaal en weinig gevoelig voor zowel stengelbasisrot (Phytophthora cactorum) als verwelkingsziekte (Verticillium) en ook ondervindt Allegro geen problemen met meeldauw (Podosphaera aphanis).

Vruchtkwaliteit

Door de goede zetting maakt Allegro zeer uniforme, middellange kegelvormige vruchten en is daardoor zeer herkenbaar. De aardbeien zijn mooi glanzend, helderrood en kleuren zeer uniform. De vruchten voelen stevig aan, maar zijn niet te hard en de vruchthuid is weinig kwetsbaar.

Allegro heeft een zeer goede smaak met een prettig aroma. De vruchten hebben een hoge Brix-waarde van gemiddeld 9° in de vollegrondsproeven. Uitzonderlijk is de sappigheid en de aangename textuur, op dit gebied verslaat Allegro al zijn vroege concurrenten!

Allegro is kwekersrechtelijk beschermd en onder licentie in de handel.

Allegro is verkrijgbaar bij:


Geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van onze rassen?
Neem gerust
contact met ons op
Stuur Fresh Forward een bericht!