Jive

Jive is een late eenmaaldrager met grote, stevige en sterk glanzende oranjerode aardbeien. Deze goed gevormde en aantrekkelijke vruchten zijn voor een laat ras bijzonder. Ze rijpen langzaam en de oogst is gemiddeld 7 tot 10 dagen later dan die van Elsanta. De plant is compact en robuust met een zwaar, uitgebreid wortelstelsel en de bladeren hebben een opvallende donkergroene kleur. Jive maakt weinig uitlopers waardoor de meeste energie direct beschikbaar is voor de vruchten en bloemtakken.

De rasbeschrijving Jive van in PDF vindt u hier.

Jive is geschikt voor de koelere klimaatzone in West-Europa, hoofdzakelijk ten noorden van de Alpen. Jive is een interessant alternatief voor Elsanta voor een gekoelde (bedekte) zomerteelt. Jive kan beter omgaan met warmtestress dan Elsanta. Ook bij hoge temperaturen maakt het ras eerst voldoende gewas voordat de trossen zich ontwikkelen. Hierdoor blijft de vruchtmaat beter en zijn de aardbeien makkelijk en snel te oogsten.

Vruchtkwaliteit

Jive maakt grote, stevige vruchten met een aantrekkelijk friszuur aroma. De vruchten zijn uniform van vorm en doorgaans langwerpig. De eerste vruchten zijn enigszins afgeplat. Opvallend bij Jive zijn de glans, de vruchtmaat en de mooie oranjerode kleur, wat opvallend is voor een laat ras. De langzame afrijping van de vruchten zorgt voor een gemiddeld vruchtgewicht dat aanzienlijk hoger is dan bij Elsanta. De vruchten zijn bovendien steviger en minder kwetsbaar. Drukplekken komen weinig voor. Vandaar dat Jive gedurende een lange tijd haar mooie, aantrekkelijke uiterlijk behoudt en uitblinkt in houdbaarheid. De vruchten kleuren maar langzaam door, waardoor ze langer aan de planten kunnen blijven en het mogelijk is de oogst wat uit te stellen. Jive is net als alle andere rassen gevoelig voor regenschade in het najaar. Vandaar dat geadviseerd wordt om de gekoelde teelt in augustus te overkappen met tunnels. Voor een goede vruchtkwaliteit dient Jive extra bemest te worden met stikstof en kali.

Bloei en plukperiode

De kwaliteit van de bloemen van Jive is zeer goed, waardoor het percentage misvormde vruchten laag is. De bloei is duidelijk later dan die van Elsanta. Het aantal bloemen per tros is lager, maar dit wordt gecompenseerd doordat Jive meer trossen maakt. Dit resulteert in een goede oogstspreiding en een vrij lange oogstperiode. De bloemtakken blijven net onder het blad. Het optimale oogstmoment is als de vruchten oranjerood kleuren.

Productiviteit

De opbrengst van Jive is aanzienlijk hoger dan die van Elsanta. De pluksnelheid is zeer hoog als gevolg van het hoge gemiddelde vruchtgewicht en het open gewas. Verder vraagt Jive relatief weinig sorteerarbeid bij het oogsten vanwege zijn vruchtgrootte, uniformiteit, lage percentage misvormingen en de stevige textuur van de vruchten.

Ziektegevoeligheid

De gevoeligheid van Jive voor Phytophthora cactorum is vergelijkbaar met die van Elsanta. Daarnaast is Jive gevoelig voor zwart wortelrot (Cylindrocarpon spp.). De teelt van Jive vereist gronden met een goede structuur en een preventieve behandeling tegen wortelziekten bij het planten.

Jive maakt een robuust, sterk gewas. Aan het einde van de oogst, met name in de bedekte teelt, is Jive gevoelig voor meeldauw in het gewas. Doorgaans is dit minder dan bij Elsanta. Jive is ook gevoelig voor vruchtrot (Botrytis cinerea) in tunnels. Dit, in combinatie met de lange bloeiperiode van Jive, betekent dat hier in het gewasbeschermingsschema rekening mee moet worden gehouden.

Jive is kwekersrechtelijk beschermd en onder licentie in de handel.

Geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van onze rassen?
Neem gerust
contact met ons op
Stuur Fresh Forward een bericht!