Hola a la Bella

Fandango

  • Zeer zoete en aromatische smaak
  • Helder rode kleur
  • Hoge brix-waarden gedurende het hele seizoen.
  • Goede houdbaarheid
  • Lage zuurtegraad
  • Hoge pluksnelheid
  • Opstaande kelk
Plant kenmerken
Fandango is een nieuw vroeg kortedag ras van Fresh Forward dat is geselecteerd voor het mediterrane klimaat. De planten zijn over het algemeen gezond en krachtig, met een evenwichtige productie. In Zuid-Spanje moeten de Fandango-planten vóór 15 oktober worden geplant. De pluksnelheid wordt bevorderd door de open plantwijze en de lange trossen, die gemiddeld zes goed vertakte bloemen bevatten.
Opbrengstcurve
Fandango begint bijna even vroeg met de vruchtzetting als Fortuna (5 tot 7 dagen later), hoewel de totale opbrengst iets lager is dan bij Fortuna. De vruchtproductie is relatief stabiel en er zijn minder pieken en dalen te verwachten dan bij Fortuna. Bovendien heeft Fandango een hoger percentage vruchten van klasse 1 dan Fortuna.
Vruchtkenmerken

De vruchten zijn groot, kegelvormig en uitzonderlijk gelijkmatig van vorm. Het vruchtgewicht is gedurende het grootste deel van het seizoen vergelijkbaar met dat van Calinda, hoewel Fandango tegen het einde van het seizoen een snellere daling in vruchtgewicht laat zien naar gemiddelde vruchtgrootte. De zaadjes zitten iets dieper in de vruchthuid dan bij Calinda, wat resulteert in een aantrekkelijke en gladde vruchthuid.

Hoewel de vruchten stevig zijn, is de binnenste textuur aangenaam zacht. Zowel geur als smaak zijn zeer zoet en aromatisch, en de zuurgraad is lager dan bij Calinda. Uit houdbaarheidsproeven blijkt dat de kleur en glans van de vruchten goed behouden blijven tijdens de opslag.

Ziektetolerantie
Fandango is redelijk resistent tegen Phytophthora cactorum. Verder blijkt uit proeven met ziekte-inoculatie dat Fandango matig tolerant is voor echte meeldauw (Podosphaera macularis) en gevoelig voor Verticilium spp, hoewel tot nu toe in de praktijk geen problemen zijn waargenomen.

Variety

Yield (g/pl)

% Yield

%Class 1

Shelf life (1-5)*

Calinda

800

85

90

4,5

Fortuna

925

100

85

3

Fandango

900

95

90

4,5

Tabel 1. Gemiddelde waarden van de proef van Fresh Forward in Rociana. Plukseizoen tot en met de 1e week van mei. Verse planten geplant in week 41. * 5= positief 1= negatief


Geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van onze rassen?
Neem gerust
contact met ons op
Stuur Fresh Forward een bericht!