Vivaldi

Vivaldi is een middentijds rijpende eenmaaldrager met zeer sterk glanzende, stevige, felrode aardbeien met een bijzonder goede bewaarbaarheid. Het ras heeft zeer aantrekkelijke, smakelijkevruchten die niet gevoelig zijn voor drukplekken. Door de houdbaarheid is het ras zeer geschikt voor de langere handelsketens, daarmee is Vivaldi een interessant alternatief voor Sonata in de normale teelt en frigoteelten. Bovendien is het ras interessant voor gekoelde teelten en kasteelten.

De rasbeschrijving van Vivaldi in PDF vindt u hier.

Bloei en plukperiode

De kwaliteit van de bloemen van Vivaldi is goed. De bloemen zijn middelgroot en produceren voldoende stuifmeel, waardoor het percentage misvormde vruchten laag is. De bloei is vaak uitbundig en massaal. Het aantal bloemen per tros is vrij hoog. Dit leidt soms tot kleinere vruchten en een korte intensieve plukperiode. De trossen blijven ruim onder het blad. In kasteelten moet worden gezorgd voor voldoende strekking van de trossen. De oogst is gemiddeld twee dagen vroeger dan die van Sonata.

Vruchtkwaliteit

Vivaldi maakt mooie kegelvormige tot kort conische, sterk glanzende vruchten. Ze zijn sappig en hebben een aangename smaak. De aantrekkelijke aardbeien zijn iets kleiner dan die van Sonata. De textuur is duidelijk harder dan die van Sonata. De vruchten zijn uniform en hebben zaadjes die min of meer gelijk liggen met de oppervlakte. Drukplekken komen nauwelijks voor en als ze er al zijn, zijn ze meestal ook niet goed zichtbaar. De houdbaarheid is bijzonder goed. Bij hoge temperaturen kan de vrucht iets doorkleuren. De vruchten zijn verder goed bestand tegen meeldauw.

Oogst en productie

De opbrengst van Vivaldi is bijna net zo goed als die van Sonata. Het ras is zeer makkelijk te plukken, vergelijkbaar met Sonata. Bij de opkweek van het plantmateriaal, zeker voor trayplanten of wachtbedplanten, moet alles er op gericht zijn een goede spreiding in de aanleg van de trossen te krijgen. Dit komt de vruchtgrootte ten goede.

Ziektegevoeligheid

Vivaldi maakt een bossig, sterk opgaand gewas dat aan het eind van de oogstperiode vrij vatbaar kan worden voor meeldauw in het gewas. Meeldauw op de vrucht is tot nu toe echter niet gevonden. Daarentegen is Vivaldi gematigd resistent tegen stengelbasisrot (P. cactorum) en vruchtrot (B. cinerea). De gevoeligheid voor verwelkingsziekte (V. dahliae), Xanthomonas fragariae en Colletotrichum acutatum is nog onbekend. Tot nu toe zijn deze ziekten nooit aangetroffen in Vivaldi.

Teeltervaringen:

De teeltervaringen met Vivaldi zijn tot nu toe beperkt. Wel is duidelijk dat Vivaldi een grote koudebehoefte heeft. Daarmee moet rekening worden gehouden in vroege teelten in tunnel en kas. Een langere rustperiode of extra belichten zal zeker noodzakelijk zijn. In de zomer kunnen de vruchten bij hoge temperaturen doorkleuren. Dit maakt Vivaldi vooral geschikt voor de vroege teelten in kas en tunnel, stellingenteelt en de normale vollegrondsteelten.

Vivaldi is kwekersrechtelijk beschermd en onder licentie in de handel.

Geïnteresseerd in de toegevoegde waarde van onze rassen?
Neem gerust
contact met ons op
Stuur Fresh Forward een bericht!